fbpx

Privacy Verklaring

CenT BV, gelegen aan Steenweg 203, 9473 Welle en geregistreerd onder BTW BE0772.889.961, organiseert het Apothekersbal en beheert de website www.apothekersbal.be. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze verklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen de gegevens die u zelf op onze website invoert bij het aankopen van tickets voor het evenement. Dit omvat uw naam, e-mailadres en eventueel uw adresgegevens.

Doel van gegevensverwerking

De verzamelde gegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over het evenement en om de tickets te versturen.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van het evenement, zoals bijvoorbeeld met de ticketleverancier.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Retentie van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die ons toelaten uw voorkeuren en instellingen te onthouden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het e-mailadres dat vermeld staat op onze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze werkingen, kunt u contact met ons opnemen via info@apothekersbal.be. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden.